How to Install Bitlife Mod Apk

Thực hiện theo các bước của tôi

  1. Uninstall the old Bitlife Which You Have Downloaded From Google Play Store.
  2. Click On The Download Button And Save the Bitlife mod apk Mod Apk File In Your Device.
  3. Go To Download Folder And find the Bitlife mod apk Mod Apk File.
  4. Nhấp vào nó một lần và cài đặt nó.

(Đảm bảo cho phép cài đặt từ các nguồn không xác định từ cài đặt trên điện thoại di động của bạn) 

viVietnamese
Scroll to Top