Làm cách nào để cài đặt Express VPN Mod Apk?

Làm theo các bước sau

  1. Gỡ cài đặt Express VPN cũ mà bạn đã tải xuống từ Cửa hàng Google Play.
  2. Nhấp vào nút tải xuống và lưu tệp apk mod trong thiết bị của bạn.
  3. Chuyển đến Thư mục tải xuống và tìm Tệp Apk Express VPN Mod.
  4. Nhấp vào nó một lần và cài đặt nó.

(Đảm bảo cho phép cài đặt từ các nguồn không xác định từ cài đặt trên điện thoại di động của bạn)viVietnamese
Scroll to Top